Sayfa Gösterimi : 5043

CİHAZLAR

Anasayfa \ CİHAZLAR

22
Haz.

 • OTOKLAV

 • HPLC (YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ)

 • ERİME NOKTASI TAYİN CİHAZI

 • VİSKOZİMETRE

 • İNKÜBATÖR

 • MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ

 • İYON KROMOTOGRAFİSİ

 • KJELDAHL AZOT

 • OTOMATİK ELİZA CİHAZI

 • ELEMENTEL ANALİZ

 • KÜL FIRINI

 • DSC (DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE)

 • TGA (TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ)

 • FTIR (KIZILÖTESİ SPEKTROSKOPİSİ)

 • UV SPEKTROFOTOMETRE

 • GAZ KROMATOGRAFİ KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ

 • GAZ KROMATOGRAFİSİ FID/ECD DED.

 • PCR (POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU)

 • ETÜV

 • SAF SU CİHAZI

 • ULTRA SAF SU CİHAZI

 • HASSAS TERAZİ

 • SU BANYOSU

 • ULTRASONİK SU BANYOSU

 • SANTRİFÜJ

 • VAKUMLU ETÜV

 • NEM TAYİN CİHAZI

 • KALSİMETRE

 • pH METRE

 • TOPRAK MİKSERİ

 • EC METRE

 • KJEHDAHL AZOT

 • DR3900 SPEKTROMETRE

 • TOPLAM ORGANİK KARBON CİHAZI

 • ICP-MS (İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRESİ)

 • ICP-OES (İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ)

 • ALEV FOTOMETRE

 • ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ

 • MİKRODALGA YAKMA ÜNİTESİ

 • TERMAL İLETKENLİK

 • AŞINDIRMA TEST CİHAZI

 • OPTİK EMİSYON METAL SPEKTROMETRESİ

 • SHORE A SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

 • SHORE D SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

 • 3D TARAMA CİHAZI

 • 3D YAZICI-3510

 • 3D YAZICI-660

 • 3D YAZICI-4500

 • YAŞLANDIRMA TEST CİHAZI

 • DARBE-ÇENTİK TEST CİHAZI-300J CHARPY

 • DARBE-ÇENTİK TEST CİHAZI-44J CHARPY

 • DARBE-ÇENTİK TEST CİHAZI-44J İZOD

 • DARBE-ÇENTİK NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZI

 • SOĞUTMA ÜNİTESİ

 • ÇEKME BASMA EĞİLME TEST CİHAZI

 • YANMAZLIK TEST CİHAZI

 • MAKRO SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

 • MİKRO SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

 • HASSAS KESME CİHAZI

 • KABA KESME CİHAZI

 • TERS METAL MİKROSKOBU

 • MANUEL ZIMPARA PARLATMA CİHAZI

 • OTOMATİK ZIMPARA PARLATMA CİHAZI

 • BAKALİTE ALMA CİHAZI

 • SPUTTER KAPLAMA CİHAZI

 • OPTİK PROFİLOMETRE

 • SEM (TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU)

 • AFM (ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU)

 • EMPEDANS ANALİZÖRÜ