Sayfa Gösterimi : 7776

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC-MS ve GC)

Anasayfa \ GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC-MS ve GC)

04
Şub.

GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC-MS ve GC)

TANIM

Gaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki farklardan yararlanarak bir karışımı oluşturan bileşiklerin birbirinden ayrılmasıdır.Gaz kromatografisi .GC’nin iki önemli işlevi vardır. İlki  ayırma; bu anlamda kendisi veya bir türevi buharlaşabilen maddelerden  oluşmuş kompleks organik sistemlerin, metal-organik maddelerin ve biyokimyasal sistemlerin ayırımında son derece yararlıdır İkincisi ayrılan maddelerin teşhisini ve tayinini sağlamasıdır. GC ile yağ analizleri , gıda analizleri ve çevresel analizler yapılabilmektedir. 

Cihaz Marka: Agilent

Cihaz Model: GC: 7890A GC system (ECD / FID)

GC-MSD : 5975C Inert MSD with Triple-axis detector
 
 

Yapılan Analizler

 

GC-MS

  • İçme sularında uçucu organik bileşik (VOC) analizi

GC-FID

  • Su ve atık sularda polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) analizi

GC-ECD

  • Su ve atık sularda organik klorlu pestisit (OCP) analizi
  • Gıda ve toprak numunelerinde organik klorlu pestisit (OCP) analizi