Sayfa Gösterimi : 1888

PAKET ANALİZLER

Anasayfa \ PAKET ANALİZLER

09
Şub.

Cihaz Adı Analiz Adı Birim Fiyat (KDV Hariç) Fiyat (KDV Dahil)
         
Toprak Analizleri Paket 1 Bünye 41 50
pH
Toplam Tuz
Kireç
Organik Madde
Alınabilir Fosfor
Alınabilir Potasyum
       
Paket 2 Bünye 82 100
pH
Toplam Tuz
Kireç
Organik Madde
Alınabilir Fosfor
Alınabilir Potasyum
Toplam Azot
Alınabilir Kalsiyum
Alınabilir Potasyum
Alınabilir Sodyum
       
Paket 3 Bünye 102,5 125
pH
Toplam Tuz
Kireç
Organik Madde
Alınabilir Fosfor
Alınabilir Potasyum
Toplam Azot
Alınabilir Kalsiyum
Alınabilir Potasyum
Alınabilir Sodyum
Ağır Metal (Fe,Zn,Mn)
         
Sulama Suyu Paket 4 pH 205 250
İletkenlik
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum
Klor
Sülfat
         
Bitki Analizleri Paket 5 Toplam Azot 123 150
Toplam Fosfor
Toplam Potasyum
Toplam Magnezyum
Toplam Demir
Toplam Bakır
Toplam Çinko
Toplam Mangan
         
Bal Analizleri Paket 6 Şeker analizi 246 300
Hidroksimetil furfural (HMF)
pH
Nem
İletkenlik
Serbest asidite
Pirolin
       
Paket 7 Şeker analizi 287 350
Hidroksimetil furfural (HMF)
pH
Nem
İletkenlik
Serbest asidite
Pirolin
C4 analizi
       
Paket 8 Şeker analizi 369 450
Hidroksimetil furfural (HMF)
pH
Nem
İletkenlik
Serbest asidite
Pirolin
C4 analizi
Polen Analizi
         
İçme ve Kullanma Suyu Analizleri Paket 9 Koliform Bakteri Koloni Sayımı 369 450
Enterekok Bakteri Koloni Sayımı
Escherichia coli (E.coli) Var/Yok
Nitrat
Nitrit
Klorür
Florür
Amonyum
Kalsiyum
Magnezyum
Sülfat
Demir
Alüminyum
Mangan
Kurşun 
Kadmiyum
Toplam Organik Karbon
pH
İletkenlik
Renk
Tat
Koku
Bulanıklık (Turbidite)
       
Paket 10 pH 1804 2200
Renk 
Toplam askıda katı madde 
Sıcaklık
İletkenlik  
Koku 
Nitrat
Florür
Alüminyum 
Çözünmüş demir 
Mangan 
Bakır 
Çinko 
Bor 
Kobalt
Nikel 
Arsenik 
Kadmiyum
Toplam krom 
Kurşun 
Selenyum 
Civa
Baryum
Siyanür
Sülfat 
Klorür
Anyonik yüzey aktif maddeler 
Reaktif fosfor 
Fenoller 
Hidrokarbonlar 
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 
Toplam pestisit 
Kimyasal oksijen ihtiyacı 
Çözünmüş oksijen doygunluk oranı 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) 
Toplam kjeldahl azotu
Amonyak azotu (NH3-N) 
Toplam organik karbon (TOK) 
Toplam koliform
Fekal koliform 
Enterekok