Sayfa Gösterimi : 2224

TEKİL ANALİZLER

Anasayfa \ TEKİL ANALİZLER

09
Şub.

 

      Fiyat (KDV Hariç)   Fiyat (KDV Dahil)
Cihaz Adı Analiz Adı Birim Düzce Üniversitesi Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Diğerleri   Düzce Üniversitesi Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Diğerleri
                   
HPLC Numune Hazırlama 1 Adet 50 60 100 * 59 70,8 118
Kantitatif Analiz 1 Adet 75 90 150 * 88,5 106,2 177
Antibiyotik Kalıntı Analizi (Sulfonamid ve Tetrasiklin gurubu antibiyotikler) 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
Gıdalarda Şeker Analizi (Glukoz, Fruktoz, Maltoz, Sakkaroz) 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
Gıdalarda HMF (Hidroksi Metil Furfural) Analizi 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
Kafein Analizi 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
Organik Asit Analizi (Gallik asit, Ascorbic asit vb.) 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
Aflatoksin Analizi (B1,B2,G1,G2) 1 Adet       *      
BPA (Bisphenol A) Analizi 1 Adet 250 300 500   295 354 590
                   
TG/DTA ve DSC TG/DTA yada DSC Spektrumu 1 Saate Kadar 45 54 90   53,1 63,72 106,2
3 Saate Kadar 50 60 100   59 70,8 118
5 Saate Kadar 60 72 120   70,8 84,96 141,6
5 Saat Üzeri 75 90 150   88,5 106,2 177
TG/DTA yada DSC Spektrum Yorumlama 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
Plastik ve kauçuk malzemelerde karbon
siyah oranı
1 Adet 90 108 180   106,2 127,44 212,4
Kauçuk Malzeme İçerik Analiz-1
( Polimer-Karbon-Yağ Miktarı)
1 Adet 150 180 300   177 212,4 354
Kauçuk Malzeme İçerik Analiz-2
( Analiz 1+ Hammade temini ile Elastomer Tayini)
1 Adet 250 300 500   295 354 590
Eva Gel Content Analizi 1 Adet 225 270 450   265,5 318,6 531
Eva % VA Analizi 1 Adet 225 270 450   265,5 318,6 531
Erime Noktası Tayini  1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
Camsı Geçis Sıcaklığı Tayini 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
Plastik ve kauçuk malzemelerde                                                 inorganik katı miktarı. 1 Adet 90 108 180   106,2 127,44 212,4
ICP-MS/OES Tek Element 1 Adet 65 78 130   76,7 92,04 153,4
2-5 Element 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
6-10 Element 1 Adet 85   170   100,3 0 200,6
11-15 Element 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
16-20 Element 1 Adet 115 138 230   135,7 162,84 271,4
21-30 Element 1 Adet 125 150 250   147,5 177 295
31-40 Element 1 Adet 150 180 300   177 212,4 354
Si analizi  1 Adet 60 72 120   70,8 84,96 141,6
Numune Hazırlama 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
                   
FT-IR Spektrum  1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Spektrum, Yorum 1 Adet 75 90 150   88,5 106,2 177
                   
Elemental Analiz C,H,N tayini 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
O tayini 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
S tayini 1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
                   
FAAS Tek element  1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
Birden fazla element  1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Numune Hazırlama 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
                   
UV-VİS Fosfor Analizi 1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Krom III ve Krom IV 1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
Askıda Katı Madde Tayini 1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Genetik Çalışmalar (DNA, RNA, Enzim Çalışmaları) 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Prolin Analizi 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Spektrum tarama 1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Kantitatif analiz 1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
                   
GC-MS/ECD-FID Kalitatif analiz 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
Kantitatif analiz 1 Adet 150 180 300   177 212,4 354
Kütle Spektrumu/Kütüphane Taraması 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
PAH Analizi 1 Adet 150 180 300   177 212,4 354
Pestisit Analizi 1 Adet 125 150 250   147,5 177 295
Piroliz Yağ Analizi 1 Adet 125 150 250   147,5 177 295
Uçucu Yağ Analizi 1 Adet 125 150 250   147,5 177 295
Yağ asitleri analizleri 1 Adet 200 240 400   236 283,2 472
VOC Analizleri 1 Adet 200 240 400   236 283,2 472
Numune Hazırlama 1 Adet 50 60 100 * 59 70,8 118
                   
Alev Fotometresi Kalsiyum (Ca) 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
Potasyum (K) 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
Lityum (Li) 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
Sodyum (Na) 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
Hepsi (K, Ca,Li,Na) 1 Adet 80 96 160   94,4 113,28 188,8
Numune Hazırlama 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
                   
Diğer Analizler Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) 1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
Askıda katı madde (AKM) 1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Toplam Katı Madde (TKM) 1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Çözünmüş Katı Madde 1 Adet 20 24 40   23,6 28,32 47,2
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
pH 1 Adet 10 12 20   11,8 14,16 23,6
İletkenlik 1 Adet 10 12 20   11,8 14,16 23,6
Sıcaklık 1 Adet 10 12 20   11,8 14,16 23,6
Alkalinite tayini 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
Toplam sertlik 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
Kjeldahl azotu 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Kül Fırını/Etüv/İnkübatör 1 Saat 5 6 10   5,9 7,08 11,8
DNA İzolasyonu 1 Adet       *      
PCR Amplifikasyonu 1 Adet       *      
Koliform Bakteri Koloni Sayımı 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Enterekok Bakteri Koloni Sayımı 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Escherichia coli (E.coli) Var/Yok 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
Toplam Mezofilik Aerobik Mikroorganizma Sayısı 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
  Viskozite Tayini 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
                   
TOC Toplam Organik Karbon Analizi 1 Adet 40 48 80   47,2 56,64 94,4
      0            
İyon Kromotografisi Anyon analizi  1 Adet 90 108 180   106,2 127,44 212,4
Katyon analizi  1 Adet 90 108 180   106,2 127,44 212,4
Betain Analizleri 1 Adet 200 240 400   236 283,2 472
                   
*: İlgili Analiz Detayları İçin Bizimle İletişime Geçiniz. dubit@duzce.edu.tr / 0380 542 11 00 (Dahili: 1907)          
                   
  Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
  Çekme deneyi (1000°C ye kadar) 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
  Basma deneyi (Oda sıcaklığı) 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
  Eğme deneyi (3 ve 4 nokta) 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
  Çentik Darbe Deneyleri (Oda sıcaklığı harici) 1 Adet 50 60 100   59 70,8 118
  Çentik Açma  1 Adet 5 6 10   5,9 7,08 11,8
  Kesme  1 Adet 10 12 20   11,8 14,16 23,6
  Gömme 1 Adet 10 12 20   11,8 14,16 23,6
  Zımparalama  1 Adet 15 18 30   17,7 21,24 35,4
  Parlatma  1 Adet 15 18 30   17,7 21,24 35,4
  Dağlama 1 Adet 10 12 20   11,8 14,16 23,6
  Mikroyapı - Makroyapı Görüntüleme 1 Saat 25 30 50   29,5 35,4 59
  Makro Sertlik Ölçümü (Brinell ) 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
  Makro Sertlik Ölçümü (Rockwell) 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
  Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers ) 1 Adet 30 36 60   35,4 42,48 70,8
  Optik Emisyon Spektrometre Elementel Tarama 1 Adet 42,5 51 85   50,15 60,18 100,3
  Sürtünme ve Aşınma Deneyi/Pin-on-Disk (Dönel Hareket) 1 Saat 50 60 100   59 70,8 118
  Sürtünme ve Aşınma Deneyi/Reciprocating (İleri-Geri Hareket) 1 Saat 50 60 100   59 70,8 118
  Termal İletkenlik Ölçümü (1-10W/m-K) 1 Adet 45 54 90   53,1 63,72 106,2
  Yanmazlık testi 1 Adet 300 360 600   354 424,8 708
  Yaşlandırma Testi 1 Saat 7,5 9 15   8,85 10,62 17,7
  Shore A Sertlik Tayini 1 Adet 22,5 27 45   26,55 31,86 53,1
  Shore D Sertlik Tayini 1 Adet 22,5 27 45   26,55 31,86 53,1
  3 Boyutlu Baskı Hizmeti 1 Adet 0 0   *      
  3 boyutlu  Tarama Hizmeti 1 Adet 0 0   *      
                   
SEM SEM ile yüzey analizi 1 Saat 100 120 200   118 141,6 236
SEM + EDS 1 Saat 125 150 250   147,5 177 295
Sputter kaplama cihazı Altın/Altın paladyum kaplama 1 Adet 25 30 50   29,5 35,4 59
AFM AFM ile yüzey analizi 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
Optik Profilometre Optik Profilometre ile yüzey analizi 1 Adet 100 120 200   118 141,6 236
Empedans Analizörü Empedans, dielektrik katsayısı, iletkenlik analizi 1 Adet 15 18 30   17,7 21,24 35,4