Sayfa Gösterimi : 1578

TEKİL ANALİZLER

Anasayfa \ TEKİL ANALİZLER

29
Ara.

 

Cihaz Adı

Uygulanan işlem

Fiyat

SPEKTROSKOPİ ANALİZ

ICP - MS

Analiz

 

Tek element

120 TL/element

Birden fazla element

15 tl / element

Si analizi (çoklu numunede)

120 TL/element

Numune Hazırlama

 

Mikrodalga

        60 tl /numune

Teflon

        60 tl /numune

Diğer(Saç,Tırnak,Kan vb.)

        80 tl /numune

AAS

Analiz

 

Tek element

   90 tl

Birden fazla element

          80 tl / element

Numune Hazırlama

 

Mikrodalga

      60 tl /numune

Teflon

      60 tl /numune

FTIR

Analiz

 

Spektrum

   60 tl

Spektrum, Yorum

  200 tl

UV - VİS

Analiz

 

Spektrum tarama

   40 tl

Kantitatif analiz

   80 tl

TERMAL
 ANALİZ

DTG/DSC

Analiz

 

TG/DTA yada DSC Spektrumu
  (Analiz süresi: 0 – 1 saat)

   80 tl

TG/DTA yada  DSC Spektrumu
   (Analiz süresi: 1 – 3  saat)

   90 tl

TG/DTA yada DSC Spektrumu
  (Analiz süresi: 3 – x saat)

   100 tl

TGA yada DSC
 (Yorum)

200 tl

ELEMENTAL
 ANALİZ

ELEMENTAL ANALİZ

Analiz

 

C,H,N,S tayini

100 tl

O tayini

100 tl

KROMOTOGRAFİK ANALİZ

GC-MS

Numune hazırlama(Kullanılacak olan çözücüler ve yönteme göre fiyat değişiklik gösterir)

50 TL-400 TL /numune

Analiz

 

Kalitatif analiz

200TL /numune

Kantitatif analiz

200 TL/numune

Kütüphane taraması

70 TL

Metot geliştirme(Standart yapılan analizler haricinde gelinen taleplerde uygulanır)

500 TL-1000 TL

GC-ECD/FID

Numune hazırlama(Kullanılacak olan çözücüler ve yönteme göre fiyat değişiklik gösterir)

50 TL-400TL /numune

Analiz

 

Kantitatif analiz

200 TL/numune

Kalitatif analiz

200 TL/numune

Metot geliştirme(Standart yapılan analizler haricinde gelinen taleplerde uygulanır)

500 TL-1000 TL

HPLC

Analiz

150 TL/numune

Numune hazırlama

50 TL-200TL /numune

Metot geliştirme

500 TL-1000 TL

LC - MS/MS MS/MS 50 TL
LC-MS/MS Kalitatif 80 TL
LC-MS/MS Kantitatif 100 TL
LC-MS/MS Kantitatif ilave bileşen başına 50 TL
LC-MS/MS Kalitatif ilave bileşen başına 40 TL
 Yöntem Geliştirme Yönetim tarafından belirlenir.

İYON KROMOTOGRAFİ

Numune hazırlama(Yönteme göre fiyat değişiklik gösterir)

50 TL-200TL /numune

Analiz

 

Anyon analizi

180 tl / numune         

Katyon analizi

180 tl / numune

Metot geliştirme(Standart yapılan analizler haricinde gelinen taleplerde uygulanır)

500 TL-1000 TL

TOC

Toplam organik karbon (TOC)

80 TL/numune

 

 

 

 

Islak Kimya Analizleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5)

80 TL/numune

Askıda katı madde (AKM)

40 TL/numune

Toplam Katı Madde (TKM)

40 TL/numune

Çözünmüş Katı Madde

40 TL/numune

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

80 TL/numune

pH

30 TL/numune

İletkenlik

30 TL/numune

Sıcaklık

30 TL/numune

Alkalinite tayini

40 TL/numune

Toplam sertlik

40 TL/numune

Kjeldahl azotu

120 TL/numune

Permanganat indeksi

50 TL/numune

Sokslet ekstraksiyonu

50 TL/numune

HORMON VE ANTİBİYOTİK KALINTI ANALİZLERİ *

Sulphadimethoxine Sulphadiazine Sulphadoxine
Sulphamethizole Sulphachlorpyridazine
Sulphamethoxypyridazine Sulphamerazine
Sulphisoxazole Sulphathiazole Sulphamethazine
Sulphaquinoxaline Sulphapyridine Sulphamethoxazole
Sulphamonomethoxine Trimethoprim

1-2 analiz

1.600 TL

2-5 analiz

2.250 TL

6-8 analiz

2.850 TL

Quinolones (QNL) Ceftiofur (CEFT) Thiamphenicol
(TAF) Streptomycin (STR) Tylosin (TYL) Tetracycline
(TCN)

1-2 analiz

1.600 TL

2-5 analiz

2.250 TL

6-8 analiz

2.850 TL

Evidence Investigator Coccidiostats Array

1-2 analiz

1.600 TL

2-5 analiz

2.250 TL

6-8 analiz

2.850 TL

Evidence Investigator Beta Lactams Array

1-2 analiz

1.520 TL

2-5 analiz

2.050 TL

6-8 analiz

2.600 TL

Spiramycin (SPR) Apramycin (APA)
Gentamycin (GNT) Bacitracin (BCT) Hygromycin
B (HYB) Neomycin (NEO) Tobramycin (TOB)
Tylosin B (TYB) Spectinomycin (SPT) Amikacin
(AMK) Lincosamides (LIN) Erythromycin (ERY)
Streptomycin (STR) Virginiamycin (VIR)

1-2 analiz

1.600 TL

2-5 analiz

2.250 TL

6-8 analiz

2.850 TL

Beta-Agonists Boldenone Corticosteroids Nandrolone
Ractopamine Stanozolol Stilbenes Trenbolone
Zeranol

1-2 analiz

1.650 TL

2-5 analiz

2.260 TL

6-8 analiz

2.900 TL

Evidence Investigator GP Multi-analyte Immunoaffinity
Column* 5x10test - Randox - GP1821

1-2 analiz

1.400 TL

2-5 analiz

1.900 TL

6-8 analiz

2.350 TL

SEM

Sputter Cihazı

Karbon kaplama

20 TL/numune

Altın kaplama

40 TL/numune

Taramalı Elektron Mikroskobu

Yüzey Analizi

200 TL/saat

SEM+EDS Analizi

250 TL/saat

AFM

Atomik Kuvvet Mikroskobu

Yüzey Analizi

200 TL/saat

ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYON

Empedans Analizörü

Elektriksel İletkenlik ve Empedans Ölçümü (Katı numune)

20 TL/numune

Dielektrik özellikler (3μHz-20MHZ):                           Kapasitans(C), Dielektrik sabiti (ε),                      Dielektrik kayıp (tanδ)

20 TL/numune

METALOGRAFİK MUAYENE

Kaba Kesme

Kaba kesme

20 TL/numune

Hassas Kesme

Hassas Kesme

20 TL/numune

Bakalite Alma

Bakalite Alma

20 TL/numune

Zımparalama ve Parlatma

Zımparalama ve parlatma

30 TL/numune

Otomatik Zımparalama ve Parlatma

Otomatik zımparalama ve parlatma

30 TL/numune

Makrosertlik Cihazı

 Rockwell ve Brinell Makrosertlik            Ölçümü

45 TL/numune

Mikrosertlik Cihazı

Micro-Vickers  Mikrosertlik Ölçümü                                          (5 iz/numune)

40 TL/numune

Ters Metal Mikroskobu

Mikroyapı İnceleme

100 TL/numune

Mikroyapı Fotograf Çekme

20 TL/fotograf

Penetrant Spreyler

Sıvı Penetrant Testi

60 TL/numune

Manyetik Yoke

Manyetik Partikül Testi

60 TL/numune

MEKANİK ANALİZ

Universal Test Cihazı

 Çekme

80 TL/numune

 Basma

80 TL/numune

 Eğme

80 TL/numune

Yüksek Sıcaklık Çekme,Basma,Eğme             (1000°C'ye kadar)

160 TL/numune

YÜZEY KARAKTERİZASYON

Optik Profilometre

Yüzey Profilinin 3 boyutlu Analizi

200 TL/saat